ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВА ФІНАНС»

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВА ФІНАНС», ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 44127243, місцезнаходження: 04053, місто Київ, Вознесенський узвіз, 14, офіс 16/58, (далі – «Товариство»), цим положенням «Про політику конфіденційності Товариства з обмеженою відповідальністю «ІННОВА ФІНАНС» (надалі – «Положення») встановлює основні принципи обробки та захисту персональних даних, власником яких є Товариство, а також мету, склад та зміст персональних даних, що надаються Клієнтами до Інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства (далі – «ІТС») через вебсайт https://finsfera.ua (надалі – «Веб-сайт»), чи через інші вебсайти чи програмне забезпечення Товариства або партнерів Товариства (далі – «ПЗ партнерів»), на яких реалізовано функціонал аналогічний Веб-сайту та забезпечено обмін інформацією з ІТС через захищені канали зв'язку. Невиключний перелік електронних ресурсів, на яких реалізований функціонал отримання послуг Товариства.

 2. Ця Політика конфіденційності, крім іншого містить в собі положення, що стосуються порядку та процедури захисту персональних даних фізичних осіб (далі- «Споживач/Споживачі»).

 3. Володільцем персональних даних Споживачів, які заповнюють на Веб-Сайті форми (інформаційні блоки), надають копії документів та іншу інформацію щодо себе, з метою отримання грошових коштів у позик, у тому числі на умовах фінансового кредиту є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВА ФІНАНС» (далі- Товариство).

 4. Веб-сайтом можуть користуватись виключно повнолітні особи. Реєструючись на Веб-сайті, ви погоджуєтесь надати Товариству достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані. В результаті реєстрації вам створюється особистий кабінет, доступ до якого забезпечується за допомогою логіна (номеру телефону) та паролю, який ви отримуєте на номер мобільного телефону та за безпеку якого несете відповідальність. Ви також несете відповідальність за всі дії під вашим логіном і паролем на Веб-сайті. У разі втрати реєстраційних даних ви зобов’язуєтесь повідомити Товариство про це.

 5. Персональні дані Споживачів, що відвідують веб-сайт з доменним ім’ям innovafinance.com.ua, підлягають захисту відповідно до закону України «Про захист персональних даних».

 6. Споживачі, здійснюють дії щодо передачі своїх даних на Веб-сайті виключно в тому обсязі, в якому це необхідно Товариству для створення особистого кабінету та надання фінансової послуги з надання позик, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Персональні дані, що зазначаються в процесі реєстрації та створенні особистого кабінету захищені шифруванням за допомогою протоколу.

 7. Персональні дані, що зазначаються Споживачами на веб-сайті та\або в особистому кабінеті, не підлягають розголошенню, за виключенням обставин, визначених статтями 14 та 16 Закону України «Про захист персональних даних».

 8. Склад та зміст персональних даних Споживача, які обробляються Товариством:

  1. ідентифікаційні та контактні дані:
   • прізвище, ім’я та по батькові особи;
   • серія та номер паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;
   • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
   • місце народження; зареєстроване або фактичне місце проживання;
   • дата, місяць, рік народження;
   • адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;
  2. фінансова інформація:
   • дані банківської карти;
   • інформація про кредитні та інші зобов’язання;
  3. інформація, необхідна для проведення належної перевірки в рамках проведення первинного фінансового моніторингу:
   • прізвище, ім’я та по батькові особи;
   • серія та номер паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;
   • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
   • місце народження; зареєстроване або фактичне місце проживання;
   • дата, місяць і рік народження;
   • адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;
   • фотографія документа, що посвідчує особу або особиста фотографія Споживача та/або тривимірне зображення обличчя Споживача, що в тому числі містить біометричні дані Споживача;
   • громадянство;
   • інформація, отримана в ході комплексної перевірки ділових зв’язків, грошових потоків, достовірність наданої особою інформації, інформації в соціальних мережах, інформація, отримана з відкритих джерел;
   • інформація, отримана зі списків санкцій;
   • наявність чи відсутність статусу політично значимої особи;
   • тощо;
  4. інформація щодо освіти та сім’ї:
   • інформація про освіту;
   • інформація про сімейний стан;
  5. інформація щодо працевлаштування:
   • найменування та реквізити роботодавця;
   • професія;
   • посада;
   • дані щодо державної реєстрації фізичною особою-підприємцем;
   • дані щодо провадження незалежної професійної діяльності.
  6. інформація, пов’язана з використанням Споживача послуг Товариства:
   • інформація про послуги, які надаються;
   • інформація про виконання або невиконання договірних зобов’язань;
   • інформація про звички, інтереси, задоволеність чи незадоволеність наданими послугами;
  7. інформація, пов’язана з участю в акціях, розіграшах, конкурсах:
   • інформація, пов’язана з проведенням конкурсів, розіграшів, промо-акцій, в тому числі оголошення переможців і вручення призів переможцям;
  8. інформація, отримана в ході комунікації з Товариством:
   • отримані листи, електронне листування, телефонні розмови (з або без аудіофіксації) під час спілкування з Товариством;
  9. інформація, отримана з публічних джерел:
   • інформація з баз даних публічного користування, з відкритих державних реєстрів та інших відкритих джерел інформації;
  10. інформація, що збирається для контролю безпеки в межах Товариства;
   • інформація, отримана за допомогою відеозаписів в приміщеннях та на території Товариства;
  11. дані Споживача, отримані засобами Системи BankID Національного банку:
   • інформація, отримана за допомогою національної системи електронної дистанційної ідентифікації BankID Національного банку шляхом передавання персональних даних Споживача Товариством.
 9. Споживач здійснює обробку вищезазначених персональних даних Споживача також з метою належного надання Споживача послуг (ідентифікація, верифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Споживача, відповідей на запити та листи Споживача, а також для інших дій, в яких з’являється необхідність для належного надання послуг).

 10. За умови отримання попередньої згоди Споживача у повній відповідності до чинного законодавства України, Товариство має право передавати персональні дані Споживача, повністю або частково, третім особам без повідомлення про це Споживачу, в тому числі в наступних випадках: особам, у користування або у власність яких передано Сайт/Додаток чи ІТС; партнерам Товариства у власності чи у користування яких знаходиться програмне забезпечення, яке забезпечує доступ до ІТС по захищеним каналам зв'язку; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Товариством; новому власнику Товариства для оброблення з метою, передбаченою цим Положенням та чинним законодавством України; особам що набувають прав вимог за зобов'язаннями перед Товариством; особам що надають Товариству послуги, в тому числі послуги з врегулювання простроченої заборгованості; іншим третім особам, якщо ІТС передбачено відповідний функціонал і такі особи приймають на себе зобов’язання щодо дотримання законодавства про захист персональних даних та внутрішніх політик Товариства. При наданні своєї згоди Товариству Споживач розуміє і погоджується, що зазначена згода включає в себе (але не обмежується) право Товариства передавати дані Споживача будь-яким третім особам, в тому числі будь-якому бюро кредитних історій (в тому числі, але не обмежуючись, Товариству з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій», Приватному акціонерному товариству «Міжнародне бюро кредитних історій», Приватному акціонерному товариству «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» тощо), банкам, фінансовим установам, органам державної влади, компаніям по стягненню заборгованості, операторам телекомунікаційного зв’язку тощо.

 11. Товариство також може передавати інформацію отриману від Споживачів в рамках надання послуг третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків відповідно до норм чинного законодавства України.

 12. Підстава та мета обробки персональних даних Споживача.

  1. Товариство здійснює обробку персональних даних Споживача з відповідною метою та як щонайменше із однієї з наступних підстав:
  2. Укладення та виконання правочину, стороною якого Споживач чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних (з метою надання Споживачу грошових коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту);
  3. На підставі згоди Споживача на обробку його персональних даних (з метою надання Споживачу інформації про маркетингові пропозиції, послуги Товариства та її партнерів;для здійснення маркетингової діяльності, для аналізу, розробки, вдосконалення та оптимізації Сайту/Додатку/ПЗ партнерів, продуктів та послуг Товариства, а також для забезпечення безпеки Веб-сайту партнерів, мереж та інформаційних систем);
  4. Необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом (наприклад, з метою здійснення ідентифікації та верифікації відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо);
 13. З метою збору і зберігання інформації щодо споживачів, які відвідують Веб-сайт та/або надають персональні дані Товариству, Товариство може використовувати різні технології, докладніше описано нижче та в згоді на обробку персональних даних, яку Споживач надає в процесі реєстрації на Веб-сайті натисканням згоди на відповідному полі.

 14. При відвідуванні Веб-сайту Ви погоджуєтесь, що Товариство має право:

  1. Збирати дані про ваш комп’ютер. Включаючи, якщо можливо IP адресу, операційну систему і тип браузера, в цілях системного адміністрування, для узагальненої інформації нашим рекламодавців та для інших цілей визначених Товариством, якщо це не заборонено законодавством України.

   Товариство може використовувати IP-адресу для ідентифікації Споживача у випадку, коли це необхідно для захисту процесу надання послуг, самого Веб-сайту або інших Споживачів. Ці статистичні дані про переглянуті Споживачем сторінки в Інтернеті і шаблони, не ідентифікують Споживача.

   Фактом відвідування Веб-сайту Споживач надає Товариству та/або третім особам, що технічно обслуговують Веб-сайт, свою згоду на збирання та використання IP-адреси з метою, зазначеною у цьому розділі.

 15. Використовувати cookie-файли, тобто інформацію (текстові файли), що зберігаються серверами на комп’ютерному пристрої Споживача, яку сервери можуть зчитувати кожен раз при підключенні цього комп'ютерного пристрою, а також на використання Товариством інших технологій з можливостями, подібними або ідентичними cookie-файлами. Cookie-файли зазвичай містять назву домену інтернет -сайту, до якого відносяться, час зберігання на комп’ютерному пристрої Споживача і унікальний номер. Cookie-файли використовуються з метою:

  • Участь у дослідженні ринку (наприклад, рейтинги сайтів);

  • Адаптації змісту сторінок Веб-сайту до інтересів Споживача, а також для оптимізації користування Веб-сайтом; зокрема ці файли дозволяють розпізнавати комп’ютерний пристрій Споживача, і відповідно, вивести Веб-сайт з урахуванням його індивідуальних потреб;

  • Захист від спаму та шкідливих програм;

  • Збору статистики, яка допомагає зрозуміти, яким чином споживачі користуються Веб-сайтом, що дозволяє поліпшити його структуру та зміст;

  • Підтримання сесії Споживача Веб-сайту (після входу в систему), завдяки якій Споживачу не доводиться на кожній сторінці вводити логін та пароль Споживача;

  • Показу Споживачу рекламного змісту з урахуванням його інтересів;

  • Прийняття рішень щодо надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

   Споживач в будь-який час може змінити налаштування cookie-файлів. Ці установи можна змінити таким чином, щоб блокувати автоматичний запуск cookie-файлів в налаштуваннях браузера або щоразу інформувати про їх розміщення на комп’ютерному пристрої Споживача. Детальну інформацію про можливості та використанні cookie-файлів можна отримати в налаштуваннях програмного забезпечення (браузер). Без внесення змін в налаштування cookie-файлів, вони будуть розміщені на комп’ютерному пристрої Споживача, і таким чином, Товариство буде зберігати інформацію на комп’ютерному пристрої Споживача і отримувати доступ до цієї інформації.

   Відключення cookie-файлів може ускладнити користування деякими послугами на Веб-сайті, зокрема, які вимагають входу в систему. У той же час відключення параметра прийому cookie-файлів не позбавляє можливості читання або перегляду змісту Веб-сайту.

 16. Виключно з метою покращення функціонування Сайту/Додатку Товариство може використовувати сервіси третіх осіб, які додатково дозволяють здійснювати збір та обробку наступних даних Споживача під час користування ним Веб-сайтом:

  • URL-адреса, домен;
  • мова відображення Веб-сайтом;
  • геолокація Споживача (виключно країна);
  • відвідувані сторінки Веб-сайтом, час та дата відвідування сторінок Веб-сайтом;
  • переміщення, кліки миші; натискання клавіш клавіатури пристрою Споживача;
  • роздільна здатність екрану пристрою Споживача;
  • тип пристрою, операційної системи, інтернет-браузера Споживача;

  Зазначені вище дані не є персональними даними в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» та не потребують окремої згоди на їх обробку від Споживача.

 17. Товариство залишає за собою право вносити зміни до змісту діючої Політики конфіденційності, розміщуючи її на Веб-сайті в новій редакції.

 18. У випадку виникнення додаткових запитань щодо цього Положення чи обробки персональних даних, володільцем яких є Товариство, Споживач може надіслати лист на електронну пошту.

Мы используем cookie!

На данном сайте используются файлы cookie. Они нужны, чтобы обеспечить клиентам персонализированный доступ и повысить результативность от посещения ресурса. Это позволяет нам наиболее эффективно оказывать услуги.

Принимая условия настоящей политики, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с ними.