ЗГОДА CУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НА ОБРОБКУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕДАЧУ ДАНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ДОСТУП ДО КРЕДИТНОЇ ІСТОРІЇ

Я (далі - Позичальник), як суб’єкт персональних даних, проставляючи відповідну позначку під час реєстрації на веб-сайті https://finsfera.ua надаю свою однозначну, беззастережну, добровільну і необмежену згоду (дозвіл) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІННОВА ФІНАНС” код за ЄДРПОУ 44127243 (далі - Товариство) на обробку моїх персональних даних, у тому числі до встановлення ділових відносин з Товариством відповідно до умов, викладених в цій Згоді.

 1. Позичальник надає згоду на:
  1. Обробку персональних даних у тому числі, на їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення та зміну), використання, розповсюдження, передачу, знеособлення, блокування та знищення будь-якої інформації, що стосується мене, зокрема, але не виключно, інформації щодо: прізвище, ім’я, по батькові, ІПН (реєстраційний номер облікової картки платника податків), дані паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), стать, дата, місце і рік народження, громадянство, місце реєстрації та місце фактичного проживання, відомості про освіту, відомості про сімейний, соціальний, майновий стан, інформація про звички, інтереси, задоволеність чи незадоволеність наданими послугами, унікальний номер запису в демографічному реєстрі, фотографії документу, що посвідчує особу, фотографії та/або відео- запису особи (в тому числі, але не виключно з документом, що посвідчує особу), громадянства, місця знаходження, професії, займаної посади, найменування та реквізитів роботодавця або навчального закладу, доходів, номерів контактних осіб (в т.ч. отримані Позикодавцем від третіх осіб), адреси електронної пошти, номери контактних телефонів, голосових записів, дані банківської карти, інформація про кредитні та інші зобов’язання, інформація про послуги, що надаються, інформація про виконання або невиконання договірних зобов’язань, інформація з баз даних публічного користування, з відкритих державних реєстрів та інших відкритих джерел інформації, інформація, отримана зі списків санкцій, інформація, щодо наявності або відсутності статусу політично значимої особи, дані щодо державної реєстрації фізичною особою-підприємцем, дані щодо провадження незалежної професійної діяльності, інформація, отримана в ході комплексної перевірки ділових зв'язків, грошових потоків, достовірність наданої особою інформації, інформації в соціальних мережах та з відкритих джерел, інформація, інформація, отримана за допомогою національної системи електронної дистанційної ідентифікації BankID Національного банку України шляхом передавання персональних даних Товариству (далі – Персональні дані).
  2. Доступ Товартства до моєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та розповсюдження через бюро кредитних історій інформації про мене (в тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах публічного використання) у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».
  3. Метою обробки Позикодавцем Персональних даних Позичальника є:
   • аналіз наданих Позичальником даних для прийняття Позикодавцем рішення щодо укладення Договору позики;
   • виконання Позикодавцем вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, або фінансування тероризму", та інших нормативно-правових актів України стосовно необхідності ідентифікації клієнтів
   • здійснення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності (у тому числі, але не виключно інформування Позичальника про необхідність виконання своїх зобов’язань);
   • надання фінансової інформації (у тому числі, але не виключно щодо проведення акцій, розіграшів, тошо);
   • передача персональних даних Позичальника в бюро кредитних історій для доступу формування кредитної історії Позичальника;
   • здійснення верифікації Позичальника за допомогою BankID НБУ;
   • інша мета, що не суперечить Закону України «Про захист персональних даних».
  4. На виконання поставленої мети, надаю свою згоду на:
   • Передачу, поширення та надання своїх даних органам державної влади та їх структурним підрозділам, усім бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України (в тому числі, але не обмежуючись, ТОВРИСТВУ З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» код за ЄДРПОУ 33546706, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНЛАЙН БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ" код за ЄДРПОУ 43514801) та іншим установам, організаціям, юридичним та фізичним особам;
   • Транскордонну передачу персональних даних за винятком держав, що не забезпечують належний захист прав суб'єктів персональних даних;
   • Здійснення запитів з використанням Персональних даних до Бюро кредитних історій, сервісів дистанційної верифікації та інших сервісів, що у порядку, передбаченому законодавством України, надають інформацію про мене та отримання додаткових даних щодо мене з наступною обробкою таких даних;
   • Обробку телекомунікаційних даних Споживача, отриманих під час користування Сайтом Товариства, що включають: файли cookie, IP- адреси, параметри та налаштування інтернет-браузерів технічних пристроїв Позичальника та іншу технічну інформацію;
  5. Підтверджую, що здійснення дій, зазначених у п.п. 1.3.-1.4. цієї Згоди не потребує додаткового інформування мене.
 2. Підтверджую, що маю законне право на надання усіх без виключення даних, переданих мною Товариству.
 3. Згода надається на строк, необхідний для досягнення Товариством мети обробки Персональних даних, але у будь-якому випадку на строк не менше ніж 5 (п’ять) років з дати завершення договірних та або переддоговірних відносин між мною та Позикодавцем (п. 18 розділу 2 статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).
 4. Проставляючи відповідну позначку Я підтверджую, що я:
  • повідомлений про володільця персональних даних;
  • про склад та зміст зібраних Позикодавцем моїх Персональних даних;
  • про включення моїх Персональних даних до відповідної бази персональних даних Товариства;
  • про свої права, передбачені законом України «Про захист персональних даних» та Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;
  • про мету збору Персональних даних та третіх осіб, яким передаються Персональні дані;
  • засвідчую, що склад та зміст Персональних даних в повній мірі є відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної цією Згодою мети їх обробки;
  • ознайомлений з внутрішнім порядком обробки та захисту персональних даних ТОВ “ІННОВА ФІНАНС” розміщеного на сайті Товариства.
 5. Я обізнаний та ознайомлений із тим, що Товариство забезпечує належний захист моїх Персональних даних у спосіб, визначений чинним законодавством України. Захист Персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання випадковій втраті, знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному доступу чи знищенню Персональних даних.

Ми використовуємо cookie!

На цьому сайті використовуються файли cookie. Вони потрібні, щоб забезпечити клієнтам персоналізований доступ і підвищити результативність від відвідування ресурсу. Це дозволяє нам найбільш ефективно надавати послуги.

Приймаючи умови цієї політики, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie відповідно до них.